KURULLAR

Simpoziumun Fəxri Komitəsi:

 

Prof.Dr. Cəfər CƏFƏROV

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Rektoru

 

Prof.Dr. Metin ORBAY

Amasiya Universitetinin Rektoru

 

Prof.Dr. M. Fatih KÖKSAL

Amasiya Universiteti Fən-Ədəbiyyat Fakultəsinin Dekanı

 

Prof.Dr. Kübra ƏLİYEVA

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası