ÖNEMLİ TARİHLER

Tezislərin son göndərilmə tarixi: 5 aprel 2017

Qəbul edilən tezislərin elanı: 14 aprel 2017

Rəsmi dəvətlərin göndərilməsi: 15 aprel 2017

Məruzələrin tam mətninin göndərilməsi: 10 may 2017

Simpozium proqramının elan olunması: 15 aprel 2017

Simpozium Günləri:

1-ci gün: 17 may 2017 (Qeydiyyat: 09.00-11.00)

2-ci gün: 18 may 2017