Konular

Türk Dünyasının Mədəni İrsinin Tarix, Ədəbiyyat, İlahiyyat, Coğrafiya, Arxeologiya, Musiqi kimi Sosial Elmlərdəki İzləri

Azərbaycanda Sufizm: Xəlvətilik, Nəqşibəndilik, Yəsəvilik.

Türkiyə-Azərbaycan Ortaq Tarixi Mədəni Dəyərləri və Təmsilçiləri.

Azərbaycan Türkiyə Ədəbi Əlaqələri və Təmsilçiləri.

Türkiyədə Yaşamış Azərbaycan Mühacirət Ədəbiyyatı Təmsilçiləri.

Türk Mədəniyyət Tarixində Azərbaycan Təsiri. Sufilər, Şairlər, Alimlər, Sənətkarlar, Siyasətçilər və Fikir Adamları.

Türkiyə (Səlçuqlu və Osmanlı dönəmi) - Azərbaycan Təsəvvüfi Əlaqələri.

Ortaq Mədəniyyət Təmsilçisi Olaraq Qarabağlı Mir Həmzə Nigari. Ədəbi və Təsəvvüfi Şəxsiyyəti.

İsmayıl Siracəddin Şirvani və Həmzə Nigarinin Türkiyə və Azərbaycandakı Təsirləri.

Qafqazda Təsəvvüf. İsmayıl Şirvani və Həmzə Nigarinin Qafqaza Təsirləri.

İslam həmrəyliyi, Multikulturalizm və Sufizm